Diakonia Życia Istnieje w Ruchu Światło-Życie od roku 1981. W swoich szeregach skupia członków Ruchu, którzy po odbyciu formacji podstawowej młodzieżowej lub Domowego Kościoła (w przypadku DK mogą to być osoby – małżonkowie razem bądź jedno z małżonków – które przeżyły rekolekcje wakacyjne I st.) angażują się w posługę życiu.

Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią wiedzę, a dzięki niej właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia. Czynimy to poprzez:

  • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
  • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
  • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
  • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
  • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, kursy przedmałżeńskie, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
  • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
  • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

DIAKONIA ŻYCIA W DIECEZJI KIELECKIEJ

Moderator – ks. Mariusz Koza (proboszcz parafii Imielno)

Paulina Toporek – kontakt conchusia@interia.pl; 697059857

Nasze zaangażowanie dotyczy przede wszystkim: posługi podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych, pomocy w organizacji Marszu dla Życia, prowadzenia prelekcji w różnych środowiskach, propagowaniu dzieła Duchowej Adopcji, włączania się w ogólnopolskie akcje prolife, wspierania działań Centralnej Diakonii Życia.

Więcej na http://www.oaza.pl/cdz/

Dokumenty Kościoła dotyczące poszanowania życia i godności człowieka

ENCYKLIKI:

HUMANAE VITAE, O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Paweł VI, 25.07.1968

EVANGELIUM VITAE, O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Jan Paweł II, 25.03.1995

LISTY:

ALVIFICI DOLORIS, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Jan Paweł II, 11.02.1984

DOKUMENTY KONGREGACJI NAUKI WIARY:

ESTIO DE ABORTU, Deklaracja o przerywaniu ciąży, KNW, 18.01.1974

UAECUMQUE STERYLISATIO, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich, KNW, 13.03.1975

ERSONA HUMANA, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, KNW, 9.12.1975

URA ET BONA, Deklaracja o eutanazji, KNW, 05.05.1980

DOKUMENT STOLICY APOSTOLSKIEJ NA MIĘDZYNARODOWY ROK NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KNW, 4.03.1981

OMOSEXUALITATIS PROBLEMA, List do Biskupów Kościoła Katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, KNW, 01.10.1986

ONUM VITAE, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, KNW, 22.02.1987

WAGI DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI NA PROPOZYCJE USTAW O NIEDYSKRYMINACJI OSÓB OMOSEKSUALNYCH, KNW, 24.07.1992

ATRES CONGREGATIONIS, Odpowiedzi na przedstawione wątpliwości dotyczące izolowania macicy” i innych zagadnień, KNW, 31.07.1993

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

NIENARUSZALNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO, KKK (No 2258-2330)

NIEKTÓRYCH PROBLEMACH ETYKI SEKSUALNEJ, KKK (No 2331-2400)

INNE DOKUMENTY:

Instrukcja DIGNITAS PERSONAE (12/12/2008) : http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html

UESTIONI ETICHE RELATIVE AI MALATI GRAVI E AI MORENTI, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających, Papieska Rada Cor Unum, 7.11.1976

ICHIARAZIONE CIRCA IL PROLUNGAMENTO ARTIFICIALE DELLA VITA E LA DETERMINAZIONE SETTA DEL MOMENTO DELLA MORTE, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu śmierci, Papieska Akademia Nauk, 21.10.1985

DEKLARACJA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ ODPOWIEDZIALNEMU RODZICIELSTWU, Papieska Rada s. Rodziny, 11.12.1992

LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE, Papieska Rada ds. Rodziny, 08.12.1995

LIBERALIZACJA NARKOTYKÓW? REFLEKSJE DUSZPASTERSKIE, Papieska Rada ds. Rodziny, 2.01.1997

EFLEKSJE NA TEMAT KLONOWANIA, Papieska Akademia Pro Vita

http://www.opoka.org.pl/nauczanie/kompendia/wyb_temat/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*