116157714_3157913314255245_6520622118103827446_n
106992924_3099242056789038_7554466007237639700_n
107598436_3099244406788803_211437957868978106_n
107025021_3099245000122077_8555930744405611514_n
116602529_3167502069963036_8381078519592379251_n
116853435_3170389543007622_4703734049310283748_n
116927958_3170391646340745_7270227914768486324_n
117061543_3174910422555534_6399907429176729082_n
previous arrow
next arrow

Diakonia Życia

Diakonia Życia Istnieje w Ruchu Światło-Życie od roku 1981. W swoich szeregach skupia członków Ruchu, którzy po odbyciu formacji podstawowej młodzieżowej lub Domowego Kościoła (w przypadku DK mogą to być osoby – małżonkowie razem bądź jedno z małżonków – które przeżyły rekolekcje wakacyjne I st.) angażują się w posługę życiu. Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią wiedzę, a dzięki niej właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia.

Czynimy to poprzez:

 • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
 • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
 • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
 • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
 • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, kursy przedmałżeńskie, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
 • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
 • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

Nasze zaangażowanie dotyczy przede wszystkim: posługi podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych, pomocy w organizacji Marszu dla Życia, prowadzenia prelekcji w różnych środowiskach, propagowaniu dzieła Duchowej Adopcji, włączania się w ogólnopolskie akcje prolife, wspierania działań Centralnej Diakonii Życia. Więcej na http://www.oaza.pl/cdz/

Dokumenty Kościoła dotyczące poszanowania życia i godności człowieka

ENCYKLIKI:

 • HUMANAE VITAE, O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Paweł VI, 25.07.1968
 • EVANGELIUM VITAE, O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Jan Paweł II, 25.03.1995

LISTY:

 • ALVIFICI DOLORIS, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Jan Paweł II, 11.02.1984

DOKUMENTY KONGREGACJI NAUKI WIARY:

 • ESTIO DE ABORTU, Deklaracja o przerywaniu ciąży, KNW, 18.01.1974
 • UAECUMQUE STERYLISATIO, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich, KNW, 13.03.1975
 • ERSONA HUMANA, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, KNW, 9.12.1975
 • URA ET BONA, Deklaracja o eutanazji, KNW, 05.05.1980
 • DOKUMENT STOLICY APOSTOLSKIEJ NA MIĘDZYNARODOWY ROK NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KNW, 4.03.1981
 • OMOSEXUALITATIS PROBLEMA, List do Biskupów Kościoła Katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, KNW, 01.10.1986
 • ONUM VITAE, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, KNW, 22.02.1987
 • WAGI DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI NA PROPOZYCJE USTAW O NIEDYSKRYMINACJI OSÓB OMOSEKSUALNYCH, KNW, 24.07.1992
 • ATRES CONGREGATIONIS, Odpowiedzi na przedstawione wątpliwości dotyczące izolowania macicy” i innych zagadnień, KNW, 31.07.1993
 • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:
 • NIENARUSZALNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO, KKK (No 2258-2330)
 • NIEKTÓRYCH PROBLEMACH ETYKI SEKSUALNEJ, KKK (No 2331-2400)

INNE DOKUMENTY:

 • Instrukcja DIGNITAS PERSONAE (12/12/2008) : http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html
 • UESTIONI ETICHE RELATIVE AI MALATI GRAVI E AI MORENTI, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających, Papieska Rada Cor Unum, 7.11.1976
 • ICHIARAZIONE CIRCA IL PROLUNGAMENTO ARTIFICIALE DELLA VITA E LA DETERMINAZIONE SETTA DEL MOMENTO DELLA MORTE, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu śmierci, Papieska Akademia Nauk, 21.10.1985
 • DEKLARACJA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ ODPOWIEDZIALNEMU RODZICIELSTWU, Papieska Rada s. Rodziny, 11.12.1992
 • LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE, Papieska Rada ds. Rodziny, 08.12.1995
 • LIBERALIZACJA NARKOTYKÓW? REFLEKSJE DUSZPASTERSKIE, Papieska Rada ds. Rodziny, 2.01.1997
 • REFLEKSJE NA TEMAT KLONOWANIA, Papieska Akademia Pro Vita

http://www.opoka.org.pl/nauczanie/kompendia/wyb_temat/

Członkowie Diakonii

Ks. Marcin Gałczyński - moderator

Katarzyna Radek