Alleluja
Mam na imię Ewelina. Trzeci stopień to czas rozpoznawania swego miejsca w Kościele. Jadąc na rekolekcje znałam tylko 1 osobę, bardzo się bałam, ale strach z czasem minął. Te rekolekcje utwierdziły mnie w przekonaniu co do wyboru dalszej drogi życiowej po zdanej maturze, podjęcia posługi nie tylko na szczeblu parafialnym, ale także diecezjalnym oraz wyboru diakonii. Pogłębiła się moja relacja z Bogiem. Rekolekcje pokazały mi, ze powinnam powrócić do pierwotnej miłości i na jej podstawie budować relacje zarówno z drugim człowiekiem jak i z Bogiem. Pascha jaka miała miejsce na II st nie dokonała się we mnie wtedy, jak sądziłam, ale teraz. Sercem poznałam, że Jezus zmartwychwstał, że Eucharystia to wielki dar, a ja nie jestem godna, żeby w niej uczestniczyć. A Maryję – Matkę Kościoła – uczyniłam swoja Duchową Matką. I za to wszystko: za ten czas, ludzi, których tam poznałam

CHWAŁA PANU!         
Ewelina Kopyś III st ONŻ Tarnów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*