• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

SIGLE do Namiotu Spotkania

SIGLE 09.08 - 01.11.2017

09.08

J 11, 45-53

26.08

15, 1-11

12.09

19, 16b-24

10.08

11, 54-57

27.08

15, 12-17

13.09

19, 25-27

11.08

12, 1-11

28.08

15, 18-27

14.09

19, 28-37

12.08

12, 12-19

29.08

16, 1-4

15.09

19, 38-42

13.08

12, 20-26

30.08

16, 5-15

16.09

20, 1-10

14.08

12, 27-36

31.08

16, 16-24

17.09

20, 11-18

15.08

12, 37-43

01.09

16, 25-33

18.09

20, 19-23

16.08

12, 44-50

02.09

17, 1-5

19.09

20, 24-29

17.08

13, 1-11

03.09

17, 6-19

20.09

20, 30-31

18.08

13, 12-20

04.09

17, 20-26

21.09

21, 1-14

19.08

13, 21-30

05.09

18, 1-11

22.09

21, 15-19

20.08

13, 31-35

06.09

18, 12-18

23.09

21, 20-25

21.08

13, 36-38

07.09

18, 19-27

24.09

Ps 104, 1-18

22.08

14, 1-14

08.09

18, 28-32

25.09

104, 19-32

23.08

14, 15-20

09.09

18, 33-40

26.09

104, 33-35

24.08

14, 21-24

10.09

19, 1-12

27.09

105, 1-23

25.08

14, 25-31

11.09

19, 13-16a

28.09

105, 24-45

29.09

106, 1-5

16.10

Ba 1, 1-14

30.09

106, 6-33

17.10

1, 15-22

1.10

106, 34-48

18.10

2, 1-13

2.10

107, 1-9

19.10

2, 14-35

3.10

107, 10-22

20.10

3, 1-8

4.10

107, 23-32

21.10

3, 9-23

5.10

107, 33-43

22.10

3, 24-35

6.10

108

23.10

3, 36-4,7

7.10

109, 1-20

24.10

4, 8-18

8.10

109, 21-31

25.10

4, 19-29

9.10

110

26.10

4, 30- 5, 9a

10.10

111

27.10

5, 9b- 6, 14

11.10

112

28.10

6, 15-29

12.10

113

29.10

6, 30-58

13.10

114

30.10

6, 59-72

14.10

115, 1 - 8

31.10

1 Krl 1, 1-4

15.10

115, 9-18

01.11

1, 5-31

SIGLE 20.02 - 08.08 2017

20.02 Hbr 1, 1-2a 09.03 9, 1-22 26.03 13, 17
21.02 1, 2b-4 10.03 9, 23-28 27.03 13, 18-25
22.02 1, 5-14 11.03 10, 1-18 28.03 Prz 23, 1-11
23.02 2, 1-4 12.03 10, 19-27 29.03 23, 12-22
24.02 2, 5-10 13.03 10, 28-39 30.03 23, 23-35
25.02 2, 11-18 14.03 11, 1-6 31.03 24, 1-9
26.02 3, 1-6 15.03 11, 7-16 01.04 24, 10-22
27.02 3, 7-19 16.03 11, 17-31 02.04 24, 23-29
28.02 4, 1-10 17.03 11, 32-40 03.04 24, 30-34
01.03 4, 11-13 18.03 12, 1-3 04.04 25, 1-12
02.03 4, 14-16 19.03 12, 4-11 05.04 25, 13-28
03.03 5, 1-10 20.03 12, 12-17 06.04 26, 1-12
04.03 5, 11-14 21.03 12, 18-29 07.04 26, 13-28
05.03 6, 1-20 22.03 13, 1-4 08.04 27, 1-11
06.03 7, 1-25 23.03 13, 5-6 09.04 27, 12-20
07.03 7, 26-28 24.03 13, 7-9 10.04 27, 21-27
08.03 8, 1-13 25.03 13, 10-16 11.04 28, 1-10

.

12.04 28, 11-20 29.04 5, 17-25 16.05 14, 1-24
13.04 28, 21-28 30.04 6, 1-15 17.05 14, 25-33
14.04 29, 1-12 01.05 6, 16-23 18.05 15, 1-12
15.04 29, 13-27 02.05 7, 1-17 19.05 15, 13-30
16.04 30, 1-6 03.05 7, 18-29 20.05 15, 31-16,4
17.04 30, 7-14 04.05 8, 1-18 21.05 16, 5-14
18.04 30, 15-33 05.05 9, 1-13 22.05 16, 15-17,4
19.04 31, 1-9 06.05 10, 1-19 23.05 17, 5-23
20.04 31, 10-31 07.05 11, 1-5 24.05 17, 24-18,5
21.04 2Sm 1, 1-16 08.05 11, 6-17 25.05 18, 6-18
22.04 1, 17-27 09.05 11, 18-27 26.05 18, 19-19,1
23.04 2, 1-7 10.05 12, 1-14 27.05 19, 2-11
24.04 2, 8-3, 1 11.05 12, 15-25 28.05 19, 12-31
25.04 3, 2-21 12.05 12, 26-31 29.05 19, 32-44
26.04 3, 22-39 13.05 13, 1-14 30.05 20, 1-13
27.04 4, 1-12 14.05 13, 15-22 31.05 20, 14-26
28.04 5, 1-16 15.05 13, 23-39 01.06 21, 1-14

.

02.06 21, 15-22 19.06 J 1, 1-5 06.07 4, 27-38
03.06 22, 1-25 20.06 1, 6-13 07.07 4, 39-45
04.06 22, 26-51 21.06 1, 14 08.07 4, 46-54
05.06 23, 1-7 22.06 1, 15-18 09.07 5, 1-9a
06.06 23, 8-39 23.06 1, 19-28 10.07 5, 9b-18
07.06 24, 1-10 24.06 1, 29-34 11.07 5, 19-30
08.06 24 11-25 25.06 1, 35-42 12.07 5, 31-47
09.06 Ps 96 26.06 1, 43-51 13.07 6, 1-15
10.06 97 27.06 2, 1-12 14.07 6, 16-21
11.06 98 28.06 2, 13-22 15.07 6, 22-27
12.06 99 29.06 2, 23-25 16.07 6, 28-40
13.06 100 30.06 3, 1-13 17.07 6, 41-47
14.06 101 01.07 3, 14-18 18.07 6, 48-59
15.06 102, 1-12 02.07 3, 19-21 19.07 6, 60-71
16.06 102, 13-29 03.07 3, 22-36 20.07 7, 1-13
17.06 103, 1-14 04.07 4, 1-14 21.07 7, 14-24
18.06 103, 15-22 05.07 4, 15-26 22.07 7, 25-36

.

23.07 7, 37-39
24.07 7, 30-53
25.07 8, 1-11
26.07 8, 12-19
27.07 8, 20-30
28.07 8, 31-47
29.07 8, 48-59
30.07 9, 1-23
31.07 9, 24-41
01.08 10, 1-6
02.08 10, 7-10
03.08 10, 11-21
04.08 10, 22-39
05.08 10, 40-42
06.08 11, 1-16
07.08 11, 17-29
08.08 11, 30-44

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.