plakata

Zwracamy się z zaproszeniem na koncert Kieleckie Betlejem.

Koncert odbędzie się 20 stycznia 2017 roku o godz. 19.00 w Kielcach – Hala Legionów, ul. Leszka Drogosza 2. Organizatorem koncertu jest Fundacja „Światło-Życie”, producentem wykonawczym jest Sarim Event.

Koncert Kieleckie Betlejem został objęty patronatem Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego oraz Konferencji Episkopatu Polski na czele z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest telewizja Polska S. A.

plakata

Na trasie koncertowej, która zostanie zrealizowana w styczniu 2017 roku, znajdzie się
11 dużych hal koncertowych w największych polskich miastach. Gwiazdy estrady,
m. in. TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O, wykonają na scenie 3600 w nowych i oryginalnych aranżacjach najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata.

Koncert będzie trwał ok. 2,5 godziny; na koncert złoży się pięć części:
1. Kolędy i pieśni bożonarodzeniowe świata (część koncertowa). 2. Życzenia Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego. 3. Łamanie się opłatkiem (uczestnicy koncertu otrzymają go wraz z programem przy wejściu na koncert). 4. Wspólne śpiewanie kolęd (publiczność razem z artystami). 5. Finał koncertu.

Do tej pory nie było w Polsce takiej trasy koncertowej. Jest ona naturalną konsekwencją sukcesu, którym dwukrotnie już – w 2014 i 2015 roku – okazał się katowicki koncert
Betlejem w Spodku. O skali powodzenia przedsięwzięcia, sprawności i skuteczności jego organizatorów, a przede wszystkim o wielkim zapotrzebowaniu na tego rodzaju wydarzenia wśród polskiej publiczności świadczy fakt, że w pierwszej edycji koncertu wzięło udział
ok. 7 000 osób, w drugiej, w 2015 r. – już blisko 10 000 odbiorców. Miarą wielkiego sukcesu koncertu jest również to, że jedną z wykonywanych podczas koncertu kolęd – Mario, czy już wiesz, której zapis video bez żadnej promocji zamieszczono na kanale YouTube, wysłuchało
i zobaczyło blisko 1 mln 500 tys. Internautów, zaś pierwsza edycja Betlejem w Spodku od razu została zwieńczona wydaniem płyty CD.

Przewidujemy, że w koncercie Kieleckie Betlejem weźmie udział blisko 4 500 widzów.
Imprezie będzie towarzyszyć szeroko zakrojona akcja promocyjna, prowadzona m. in. przez TVP. Zostanie zrealizowana również promocyjna akcja outdoorowa, z wykorzystaniem dużych płaszczyzn reklamowych.

    Koncert Kieleckie Betlejem będzie miał nie tylko muzyczny charakter: podczas koncertu powstanie przestrzeń publiczna, która umożliwi włodarzom miasta oraz 
Ks. Biskupowi, złożenie życzeń i połamanie się opłatkiem z publicznością-mieszkańcami miasta i diecezji kieleckiej. Wydarzenie stworzy zatem przestrzeń do wspólnego, obywatelskiego świętowania czasu Bożego Narodzenia. Dlatego też trasa koncertowa Betlejem w Polsce ma również wymiar kulturowy i obywatelski, a nawet misyjny.

Mamy nadzieję na Państwa przybycie i promowanie koncertu w swoich wspólnotach parafialnych, środowiskach pracy, szkołach i urzędach. Tym bardziej, że koncert ten będzie odbywał się także w następnych latach – stanie się on trwałym elementem tradycji wspólnego kolędowania i składania sobie życzeń w przestrzeni publicznej, kontynuując i rozwijając w ten sposób polską tradycję budowania wspólnoty
w kontekście Świąt Bożego Narodzenia.

Bilety nabywać w Kurii Diecezjalnej – Referent Ruchu Światło – Życie Sławomir Cedro tel. 608 478 596. Jest także możliwość dostarczenia biletów do wspólnot parafialnych, Ruchów i Stowarzyszeń.

Dodaj komentarz