Czas Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji to czas ewangelizowania samej siebie. To odkrywanie na nowo planu Bożego wobec mnie, którego podstawą jest Jego miłość. W tym planie bardzo ważne miejsce zajmuje moje własne świadectwo o Chrystusie dawane innym. Bóg pragnie abym ewangelizowała. Jest to moje zadanie, ale przede wszystkim ogromna radość z tego, że mogę być sługą Chrystusa. Zawsze myślałam, że aby powiedzieć komuś o swojej wierze w Chrystusa, o cudach jakie działa w moim życiu, muszę mieć specjalne zdolności, mądrość, mierzoną ilością przeczytanych książek (najlepiej do teologii) i do tego aparycję, żeby lepiej się tego wszystkiego słuchało. Wcale nie !Bóg, dawca życia już przy Chrzcie dał mi wszystko co potrzeba- Ducha Świętego, który jest siłą świadectwa. Doświadczenie ORAE wzbudziło we mnie większe pragnienie ewangelizacji, bo zrozumiałam jej sens: jeśli ja cieszę się każdym nowym dniem, pełnym radości, poczuciem , że Chrystus kroczy ze mną i dlatego wszystko ma sens – trzeba o tej rzeczywistości opowiadać innym aby i oni mieli szansę zobaczyć że można żyć pełnią życia. Trzeba ewangelizację uczynić stylem życia. Za te cztery dni umacniania własnej wiary, stawania się dojrzalszym świadkiem Chrystusa- Bogu niech będą dzięki !

Dodaj komentarz