1. rozwijanie komunikacji między wspólnotami, diakoniami, różnymi środowiskami Ruchu poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodostępnych płaszczyzn wymiany informacjii świadectw (różnego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny,newslettery);
  2. troska o medialny wizerunek Ruchu;
  3. prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach;
  4. troska o zaplecze techniczne;
  5. współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi;
  6. tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich;

Rozwój diakonii w dużym stopniu zależy od tego, jaka jest w diecezji świadomość i chęć
komunikacji, świadomość specyfiki mediów, jedność między różnymi środowiskami i jak pracuje
diakonia jedności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*