DIAKONIA MODLITWY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze w nowym roku formacyjnym spotkanie diakonii modlitwy. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 września. Rozpoczęcie o godz. 18.00 w kaplicy kurii diecezjalnej.

Pozdrawiam
Kasia Ossowska

Diakonia Modlitwy

Diakonia modlitwy. Musi być ona widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. W tej chwili są w naszych parafiach tak wielkie problemy do rozwiązania, że bez nadzwyczajnych darów modlitwy, nadzwyczajnych darów Ducha Świętego nie zdołamy ich rozwiązać. Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.

(Tekst referatu został zaczerpnięty z książki charyzmat „Światło – Życie” wydanej w Lublinie w 1996 roku).

Diecezjalna Diakonia Modlitwy

W chwili obecnej liczy dziesięć osób. Spotykamy się w Referacie Ruchu Światło- Życie. Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu zazwyczaj w środy.

Najważniejszym punktem spotkania jest wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy w Kurii Diecezjalnej. Potem ma miejsce wspólne dzielenie i rozważanie czytanych tekstów. W tym roku czytamy Filokalia. Teksty o modlitwie serca poświęconemodlitwie Jezusowej, zwanej też modlitwą serca lub modlitwą nieustanną. Autorzy pism ascetycznych uwzględniają również kontekst modlitwy: jej ścisłych związków z ascezą i sakramentami, ze słowem Bożym i życiem wiary.

Głównymi zadaniami Diakonii (oprócz modlitwy w intencjach Ruchu) jest przygotowanie i prowadzenie Miesięcznych Oaz Modlitwy oraz modlitwy podczas Dni Wspólnoty. Ponadto w ramach możliwości członkowie Diakonii biorą udział w Jesiennych Oazach Modlitwy (JOMach) i Wiosennych Oazach Modlitwy (WOMach).

Odpowiedzialną za Diakonię obecnie jest Katarzyna Ossowska.

Animatorami są wszyscy członkowie Diakonii: Julia Adamczyk, Ewa Boroń, Małgorzata Kędziorska, Robert Kotwica, Elżbieta Marcinkowska, Paweł Miazga, Katarzyna Ossowska, Mateusz Smolarczyk, Piotr Sobota, Dorota Tabor.

Kontakt z osobą odpowiedzialną – kasia.ossowska@gmail.com

Wszystkich pragnących włączyć się w posługę w tej Diakonii serdecznie zapraszamy!!!