Kalendarz Modlitwa jest oddechem Nowego Życia wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy
i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania”


Homepage 1

ROK PRACY

TEMAT PRACY W ROKU FORMACYJNYM 2019/2020
DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE

RUCH SWIATŁO ŻYCIE

SKRZYNKA MODLITEWNA

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej...
Flp 1,9