DIAKONIA LITURGICZNA

 

ODPOWIEDZIALNY ks. Artur Płaziński.

Diakonia liturgii. Według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się ona koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić liturgię według Soboru watykańskiego II. I tutaj także są wypracowane różne metody, pomoce i środki. Na przykładzie naszej parafii w Brzegach możemy powiedzieć, że ten system naprawdę owocuje. Konsekwentne wprowadzanie w życie parafii zasad odnowionej liturgii, zwłaszcza zgromadzenia eucharystycznego, przynosi piękne owoce.

(Tekst referatu został zaczerpnięty z książki charyzmat „Światło – Życie” wydanej w Lublinie w 1996 roku).

Diakonia muzyczna jest nieodłączną częśćią Diakonii Liturgicznej, tym bardzie, że Ruch Światło-Życie jest Ruchem liturgicznym.

Celem Diakonii Muzycznej jest szczególnie ubogacenie Eucharystii w pieśni liturgiczne.

Diakonia Muzyczna zajmuje się przygotowaniem śpiewników:

– na rekolekcje wakacyjne oraz inne krótkie formy rekolekcyjne

– na Dni Wspólnoty i Oazy Modlitwy

oraz poprowadzenie danych spotkań od strony muzyczno-liturgiczej, a także w niektórych cześciach muzyczno-zabawowych.

Ostatnimi laty do Diakonii należy część Ruchu z gałęzi rodzinnej oraz młodzieżowej.

Podczas comiesięcznych spotkań główną formacją jest zaczerpnięcie wiedzy na temat pieśni w czasie Mszy świętych, a także nauka poprawnych wersji danych piosenek i pieśni oraz psalmów responsoryjnych i z liturgii godzin.

Lektury z których czerpiemy, to:

OWMR (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

OWLG (Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin)

KL (Konstytucja o Liturgii)

Zeszyty formacji Liturgicznej ks. St. Szczepańca

Katechizmy służb liturgicznej

Pisma i artykuły ks. St. Czerwika

Śpiewniki na których się wzorujemy, to:

Exsultate Deo, J. Siedlecki oraz www.giszowiec.pl

P.S.

Jeżeli byłeś(aś) w ostatnich latach na ONŻ 2st lub ONŻ 3st. oraz masz zamiłowanie do muzyki (tzn. nikt nie ucieka jak śpiewasz lub grasz), to z miłą chęcią oświadczam, że jesteś mile widziany(a) na Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie diecezji kieleckiej.

Obecnie odpowiedzialnym za diakonię jest Iwona Migas 607199561 lub imigas@op.pl