Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu „Światło – Życie”

W dniach 31.08 – 1.09. 2018 roku w Ośrodku rekolekcyjnym w Dębnie odbyła się Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie. Nasze spotkanie rozpoczęła Eucharystia, w której usłyszeliśmy o znaczeniu Kongregacji niosącej jedność i zobaczyliśmy zadanie jakie przed nami stoi – głoszenie Dobrej Nowiny całym swoim życiem. Nieszpory i wołanie o Ducha Świętego oraz jutrznia przygotowały nas na bardzo aktywny dzień obrad. Wiele tematów, jakie zostały podjęte pokazały różnorodność wspólnoty Ruchu w naszej diecezji: wiele pięknych, budujących rzeczywistości, ale i słabych punktów, które potrzebują modlitwy oraz pracy, by móc służyć odkrytymi talentami, których nie możemy zakopać.Formacja dorosłych, dzieci i młodzieży, posługa diakonii oraz ich formacja, ewangelizacja, budowanie jedności Ruchu oraz modlitwa – to bogactwo w jakim Pan Bóg nas postawił. Te przestrzenie domagają się tego, by Światło, które odkryliśmy podczas Kongregacji nie zostało tylko na papierze, ale by stawało się Życiem i przynosiło obfite owoce w Kościele.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*