Diakonia Ewangelizacja Ruchu Światło-Życie Diecezji Kieleckiej zaprasza!

 


Specjalna projekcja filmu „Moja miłość” rozpocznie się w kinie Moskwa w Kielcach dnia 11 marca 2018 roku o godzinie 18:00
Bilety w cenie 10 zł/os dostępne w kasie kina do wyczerpania miejsc.
Podczas seansu w sąsiedniej sali kinowej będzie wyświetlany film dla dzieci „Paddington 2” (cena biletu 10 zł/os w kasie kina)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*