Powakacyjny Dzień Wspólnoty 15.09.2018

Rekolekcje wakacyjne za nami – wdzięczni Panu Bogu za wszelkie łaski, jakimi nas w tym czasie obdarzał pragniemy we wspólnocie Mu za nie dziękować podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty.
Zapraszamy 15.09.2018r do parafii św. Jadwigi 🙂

Plan DW
9.00 – Zawiązanie wspólnoty
9.30 – modlitwa na rozpoczęcie
10.00 – przedstawienie grup (meldunek, znak oazy, piosenka oazy)
11.00 – Godzina świadectw
11.45 – przygotowanie liturgiczne
12.00 – EUCHARYSTIA
13.00 – Agapa

Po południu zapraszamy na Dzień Wspólnoty Animatorów do Dębna – wszystkich, którzy posługiwali w wakacje na rekolekcjach, którzy będą prowadzić małe grupy w ciągu roku i tych wszystkich, którzy formują się w grupach animatorów. Pragniemy podsumować czas wakacji zmierzyć się z tym co przed nami i zanurzyć w Bogu sprawy naszego Ruchu. Zakończymy w niedzielę obiadem. Koszt – ofiara na cele Ruchu.

Zgłoszenia na DWA do środy 12 września przyjmuje Ania Mazur (tel. 782 833 996)

Zapraszamy

Dodaj komentarz