Powakacyjny Dzień Wspólnoty 15.09.2018 i Dzień Wspólnoty Animatorów

Powakacyjny Dzień Wspólnoty 15.09.2018

Rekolekcje wakacyjne za nami – wdzięczni Panu Bogu za wszelkie łaski, jakimi nas w tym czasie obdarzał pragniemy we wspólnocie Mu za nie dziękować podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty.
Zapraszamy 15.09.2018r do parafii św. Jadwigi 🙂

Plan DW
9.00 – Zawiązanie wspólnoty
9.30 – modlitwa na rozpoczęcie
10.00 – przedstawienie grup (meldunek, znak oazy, piosenka oazy)
11.00 – Godzina świadectw
11.45 – przygotowanie liturgiczne
12.00 – EUCHARYSTIA
13.00 – Agapa

Po południu zapraszamy na Dzień Wspólnoty Animatorów do Dębna – wszystkich, którzy posługiwali w wakacje na rekolekcjach, którzy będą prowadzić małe grupy w ciągu roku i tych wszystkich, którzy formują się w grupach animatorów. Pragniemy podsumować czas wakacji zmierzyć się z tym co przed nami i zanurzyć w Bogu sprawy naszego Ruchu. Zakończymy w niedzielę obiadem. Koszt – ofiara na cele Ruchu.

Zgłoszenia na DWA do środy 12 września przyjmuje Ania Mazur (tel. 782 833 996)

Zapraszamy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*