iecezjalna Diakonia Jedności – 27.05.2018

Ad 2 – sprawozdania z działalności diakonii

Diakonia muzyczno – liturgiczna

 • Szkoła animatora muzycznego – nie zrealizowana w projekcie diecezjalnym ponad wspólnotowo, ze względu na brak wzięcia odpowiedzialności za to dzieło, będzie podjęta próba poprowadzenia takich spotkań dla członków Ruchu

  • Odbył się wstęp do szkoły animatora muzycznego – wzięło udział 4 osoby

  • Formacja – brak, nieregularne spotkania przed DW

  Diakonia wyzwolenia

  • Odbyły się spotkania wakacyjne na oazach OND, ONŻ 1, 2

  • Jest w diakonii moderator, formacja

  • Zrealizowano – podsumowanie, dopracowanie wyjazdów wakacyjnych

  • Przygotowane spotkania dla różnych grup wiekowych uczestników

  • Propozycja – jedno spotkanie dla rodzin w ciągu roku w temacie KWC wg przygotowanych materiałów (kręgi po formacji podstawowej)

  Diakonia gospodarcza

  • Wymiana pieca w Ośrodku Oazowym w Dębnie (23 tys. Zł)

  • Wsparcie z kuratorium na wakacje

  Diakonia modlitwy

  • Spotkania regularne 2 –gie środy miesiąca, ok. 10 osób

  • Formacja: na podstawie przemówień papieża Franciszka z ŚDM w Krakowie, Ojcowie Pustyni

  • MOM – przeniesiony z parafii św. Jadwigi do Kurii – ks. Stafan Radziszewski prowadzi

  • Brak moderatora

  • Przygotowuje MOMy

  Diakonia formacji diakonii

  • Regularne comiesięczne spotkania

  • Formacja w oparciu o książkę M. Marczewskiego „Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności”

  • Przygotowany JOM

  • Zrealizowane dwa bloki Introdukcji – wprowadzenia w szkołę animatora

  • Obrzęd wpisania imienia

  • Przygotowanie i poprowadzenie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji

  • Przygotowanie materiałów na DW

  • Przygotowanie i poprowadzenie DWA

  Diakonia życia

  • Systematyczne spotkania

  • Formacja w oparciu o adhortację papieża Franciszka

  • Powrót do Humanae vitae Pawła VI

  • W przygotowaniu gra karciana

  • Przygotowane spotkania na wakacje

  Diakonia ewangelizacji

  • 2 filmy ewangelizacyjne (jesień oraz okolice walentynek) z zaproszeniem na rekolekcje ewangelizacyjne

  • 2 serie 3 dniowych rekolekcji ewangelizacyjnych w Kaczynie dla dorosłych i młodzieży

  • Rekolekcje ewangelizacyjne 5 dniowe

  • Pomoc w parafiach, spotkania w szkołach z młodzieżą

  Domowy Kościół

  • Rekolekcje ORAR I*, II*

  • Rekolekcje I*, II*, III* ONŻ

  • Zrealizowano rekolekcje dla par pilotujących w Szkorzeszycach z filii

  • Podział diecezji na 6 rejonów

  • Spotkania nie zawsze są realizowane wg konspektu/porządku

  • 6 nowych kręgów powstaje

  • Braki kapłanów

  Moderator

  • Ośrodki i moderatorzy poszczególnych oaz rekolekcyjnych

  • Braki spotkań formacyjnych kapłanów

  Ad 4) Podział posług na DW

  23 czerwca parafia św. Jana Chrzciciela

  Plan DW

  9.30 – zawiązanie wspólnoty + modlitwa

  10.00 – Konferencja

  10.30 – Namiot spotkania

  11.00 – spotkania w grupie

  11.45 – przygotowanie liturgiczne

  12.00 – EUCHARYSTIA

  Agape -> grillowanie (każdy przynosi kiełbaski) odpowiedzialny DK

  Modlitwa na rozpoczęcie – diak. Modlitwy

  Czytanie – młodzież

  Psalm – diak. Muzyczna

  Modlitwa wiernych – diak. Modlitwy

  Komentarze – diak. Liturgiczna

  Dary – DK

  Włączenie kręgów do DK

  Posłanie na wakacje

  Ad 5) Kierunki działania i pracy na rok 2018/2019

  • W dalszym ciągu odpowiadanie na zaproszenia parafii na spotkania z kandydatami do bierzmowania

  • Kurs przedmałżeński

  • Uczestnictwo diakonii ewangelizacji w rekolekcjach w ferie

  • Zmiany programów rekolekcji – dostosowanie do młodych, sytuacji

  • Ewangelizacja w parafiach z perspektywą grup wzrostu dla osób po ewangelizacji

  • Grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone przez dorosłych

  • Rekolekcje ewangelizacyjne

  • Grupa z Buska (ks. Marcin Rokita), rekonstrukcje itp

  Ad 6) Posługa diakonii ewangelizacji na rekolekcjach wakacyjnych

  • Rezygnacja z ODB

  • Młodzież główny odbiorca

  • Temat roku czy warsztaty ewangelizacyjne

  • Specjaliści lepiej powiedzą/przedstawią temat ewangelizacji niż animatorzy poszczególnych turnusów

  • Diakonia przyjeżdża z tym w czym czuje się dobrze; moderator i cała diakonia wprowadza nowy temat roku, a diakonia mówi o ewangelizacji

  • Spotkanie o temacie roku w pigułce może podsumować temat

  • Tematy świadectwa: Jezus obecny w młodym życiu – też i moim, dlatego moje życie potoczyło się właśnie tak; perspektywa mojej młodości z dziś

  Ad 7) Posługa diak. wyzwolenia w wakacje – będzie

  Ad 8) Posługa diak. Życia w wakacje – będzie (DK przygotowane, zaplanowane, oazy młodzieżowe według potrzeb)

  Ad 9) Kalendarz – > prośba o uzupełnienie w wersji edytowalnej

  Kongregacja Diakonii Diecezjalnej – Dębno 31.08 – 1.09

  DW powakacyjny – 15.09 św. Jadwiga -> DWA Dębno, 16.09 – DDJ

  13.10 – DW (miejsce do ustalenia)

  JOM – 26 – 28 października

  Odpust w Dębnie 8.12 – DDJ

  DW opłatkowy – 13 stycznia

  DWDD – 29 -30 marca

  WOM – 10 – 12 maja

  Ad 10) Miesięczne Oazy Modlitwy

  • Propozycja 1 czwartków miesiąca w parafii św. Jadwigi – prowadzenie MOMu: Eucharystia + adoracja + dzielenie (po ustaleniach z kręgami św. Jadwigi)

  • Zapraszanie poszczególnych diakonii na te spotkania oraz rejonów by mogły uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych poza formacyjnymi

  Ad 11) Rekolekcje kurs prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych dla kapłanów, odpowiedzialnych we wspólnotach w diecezji

  • Opracowanie zaproszenia na rekolekcje ewangelizacyjne – tym kursem byłby udział w prowadzonych rekolekcjach przez diakonię ewangelizacji dla kleryków/diakonów/kapłanów

  Ad 12) Komunikacja wewnątrz Ruchu

  • Przygotowanie aktualnych informacji na stronę dla każdej z diakonii

  • Przygotowywanie informacji do umieszczania na stronę

  • Zgłaszanie wydarzeń z wyprzedzeniem

  • Niedobór smsów i maili

  Ad 13) Zmiany i wyzwania dotyczące RODO

  • Odpowiednie przechowywanie danych osobowych (karty uczestników w wakacje)

  • Nie istnieje zgoda zbiorowa: przetwarzanie danych, wizerunek -> rejestr zgód

  • Diecezjalny Inspektor – ks. Sebastian Wieczorek

  • Czekamy na inne informacje

  „Jesteś w Kościele – no trudno!” – xKD

  Ad 14) Tematy dla Kongregacji Stowarzyszenia – propozycje tematów – termin 16 czerwca, mail do ks. Moderatora

Dodaj komentarz