Dopełnieniem Opłatkowego Dnia Wspólnoty było spotkanie diakonii formacji diakonii. Pochyliliśmy się nad Ewangelią Niedzieli Chrztu Pańskiego. Nasze rozważania biegły w kierunku relacji Chrystusa z Ojcem – a co za tym idzie, ku naszej relacji z Nim. Dlatego potrzeba naszej odpowiedzi na uprzedzającą miłość Boga do nas.

Dopełnieniem Opłatkowego Dnia Wspólnoty było spotkanie diakonii formacji diakonii. Pochyliliśmy się nad Ewangelią Niedzieli Chrztu Pańskiego. Nasze rozważania biegły w kierunku relacji Chrystusa z Ojcem – a co za tym idzie, ku naszej relacji z Nim. Dlatego potrzeba naszej odpowiedzi na uprzedzającą miłość Boga do nas.

            Druga część spotkania to dzielenie się refleksami po przeczytaniu kolejnego fragmentu książki „Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności”. Przyszedł czas na temat „Podstaw systemu wychowawczego” jaki proponuje Ruch Światło-Życie. Pierwszą podstawą wymienioną przez autora jest – charyzmat maryjny. Nie bez przyczyny jest on zapisany jako pierwszy – ponieważ potrzebujemy doświadczenia Kościoła Matki i Matki Kościoła, gdzie otrzymujemy życie i gdzie ono może się rozwijać. Zobaczyliśmy kilka przestrzeni, które są bolączką naszego Ruchu: nieobecność grup i kręgów w życiu parafii, trudności jakie mamy, gdy przychodzi dać świadectwo o pięknie i dobru jakiego doświadczamy we wspólnocie Kościoła.

            Głębia, jaka nam się ukazała jest proces wychowania uczestników nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim przez przeżywanie poszczególnych etapów formacji. Szczególne miejsce ma w tym procesie zajmuje ożywianie parafii, co powinno być przedłużeniem oazy wakacyjnej tj. trwaniem w środowisku wzrostu.

            Modlimy się za Ruch w naszej diecezji, powierzając Bogu plany, rekolekcje, moderatorów i animatorów by w swojej posłudze obrali za wzór Chrystusa Sługę.

Dodaj komentarz